Om bloggen och tillgänglighet

Den här bloggen innehåller information och inlägg från projektgruppen för projektet Framtidens arbetsplats vid Lunds universitet. Bloggen är en del av universitets webbplats och sajten och mallarna är tillgänglighetsanpassade för att uppfylla lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Lunds universitet arbetar kontinuerligt med att öka tillgängligheten på webbplatsen. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att universitetet inte uppfyller lagens krav, kontakta oss via lisa.hagsten@kommunikation.lu.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är helt förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Hur vi testat webbplatsen

Genom intern testning och självskattning.

Senast uppdaterad

Bloggen publicerades den 14 oktober 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 18 februari 2022.