Kontakt

Projektgrupp

Hör gärna av dig till oss!
En del i projektet är kunskapsinhämtning, där vi försöker skapa oss en helhetsbild av vad som redan nu görs på universitetet inom olika områden (ledarskap till exempel) som är viktiga för arbetet med Framtidens arbetsplats.

Projektgruppen för Framtidens arbetsplats (från vänster): Maria Lilja, Cecilia Billgren, Kajsa Roubert och Lisa Hagsten (tidigare projektmedlem).

Styrgrupp

  • Jimmie Kristensson, ordförande, vicerektor
  • Marie Härstedt, HR-direktör
  • Christofer Edling, dekan
  • Studentrepresentant

Uppdragsgivare

  • Erik Renström, rektor