Första rapporten klar!

Projektet Framtidens arbetsplats är nu klar med sin första rapport som presenterats för rektor. Den avslutas med förslag på konkreta frågor som LU kan arbeta vidare med för att vara en långsiktigt attraktiv och hållbar arbetsplats.

Rapporten beskriver vad som framkommit vid totalt elva workshoppar med medarbetare och chefer från olika personalkategorier, som fått berätta vad de tycker är viktigt för att LU ska vara en attraktiv och hållbar arbetsplats i ett relativt nära framtidsperspektiv.

– Det som medarbetarna tagit upp, till exempel en bra arbetsmiljö, goda utvecklingsmöjligheter och ett gott ledarskap, har vi satt i relation till aktuell forskning, berättar Cecilia Billgren, projektledare för Framtidens arbetsplats:

– Sedan har vi tittat på vilket arbete inom de olika områdena som redan pågår på universitetsgemensam nivå, både i den löpande verksamheten och i särskilda utvecklingssatsningar, och utifrån detta identifierat sex frågor som vi föreslår rektor att universitetet ska arbeta vidare med.

Ett första övergripande förslag är att universitetet utvecklar vad det innebär att Lunds universitet är ett campusuniversitet. Detta för att skapa en tydlighet så att blivande och nuvarande medarbetare ska veta vad universitet som arbetsgivare står för. I en utvecklad definition av vad det innebär att vara ett campusuniversitet kan till exempel ingå att lyfta det positiva vi uppnår med att vara på campus, samtidigt som vi tar tillvara på möjligheterna med det digitala.

Frågor att jobba vidare med

Projektet föreslår dessutom att universitetet arbetar vidare utifrån följande fem mer konkreta frågor:

  1. Ta fram en modell för lokalplanering som kan vara ett stöd för verksamheterna vid lokalförändringar.
  2. Arbeta för att öka doktorandernas känsla av tillhörighet och sammanhang.
  3. Utveckla de organisatoriska förutsättningarna för chefer.
  4. Arbeta för att minska konsekvenserna av byråkratiseringen och den ökade administrativa bördan.
  5. Undersöka och arbeta med digitaliseringens påverkan på arbetsmiljön.

Rapporten från delprojektet ”En långsiktigt attraktiv och hållbar arbetsplats” presenterades och diskuterades i Rektors ledningsråd den 25 maj, och det är nu rektor som avgör om och hur LU går vidare med förslagen.

Läs rapporten ”En långsiktigt attraktiv och hållbar arbetsplats” (PDF, 466 kB)

Läs bilagan med resultatet från workshopparna och pågående arbete inom LU (PDF, 429 kB)

Insamling av erfarenheter från ökat distansarbete

Det andra delprojektet inom Framtidens arbetsplats heter ”Den hybrida arbetsplatsen” och pågår till och med december 2022. Det syftar till att samla in erfarenheter från återgången till en mer hybrid arbetsplats med ökat distansarbete och har fokus på teknisk och administrativ personal.

Inlägget postades i

Okategoriserade

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *