Andra och sista rapporten är klar

Den 28 december lämnade vi rapporten Den hybrida arbetsplatsen till rektor. Syftet med detta delprojekt var att samla in erfarenheter från återgången till en mer hybrid arbetsplats med ökat distansarbete. Vi skulle även identifiera områden som vi såg behövde stärkas och lämna förslag på hur det kan göras. Fokus har varit på teknisk och administrativ personal eftersom den gruppen sedan hösten 2021 har helt nya möjligheter att utföra en del av sitt arbete på distans.

Utifrån de intervjuer vi genomfört under 2022 är den övergripande bilden att införandet av distansarbete för TA-personal har gått mycket bra. Samtidigt har vi varit tillbaka på arbetsplatsen mindre än ett år och ännu inte sett de långsiktiga konsekvenserna av distansarbetet. Det är därför viktigt att fortsätta följa vad som händer på sikt.

Vi har identifierat två områden som viktiga att jobba vidare med. Det ena är att ge chefer och ledare stöd i att hantera den nya situationen. Det andra är att vi redan ser att den minskade närvaron på arbetsplatsen påverkar hur vi ser på vår lokalanvändning och det är nu viktigt att arbeta med lokalfrågor och den fysiska arbetsmiljön på ett medvetet sätt. Inom båda dessa områden, som är relevanta för såväl forskande och undervisande personal som TA-personal, pågår både löpande arbete i linjen och utvecklingsarbete i projektform. Vi ser därför inget skäl att föreslå ytterligare insatser.

Avslutningsvis konstaterar vi att de vi intervjuat uppskattade att universitetet snabbt fattade beslut om nya riktlinjer för distansarbete för TA-personal och att de anses fungerar väl. Möjligheten att arbeta på distans även för TA-personalen är en positiv förändring som rätt nyttjad gagnar såväl den enskilda medarbetaren som verksamheten och gör universitetet till en mer attraktiv arbetsgivare.

Läs rapporten Den hybrida arbetsplatsen

Med detta är projektet Framtidens arbetsplats avslutat och vi tackar alla som bidragit med tid och kloka tankar.

januari 12, 2023

Inlägget postades i

Okategoriserade

Write a comment

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *